Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Ocular Soft Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Ocular Soft Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Ocular Soft Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.szechenyioptika.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

A szolgáltató neve: Ocular Soft Kft.
A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Bartók B. út 69.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szolnok.szechenyioptika@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 16-09-013032
A szolgáltató adószáma: 23286869-2-16
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: 56/402-744
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-117366/2017.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Adatkezelési Tájékoztató

Az Ocular Soft Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Bartók B. út 69. Cégjegyzékszám: 16-09-013032, adószám: 23286869-2-16), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Ocular Soft Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.szechenyioptika.hu/adatvedelem címen.
Az Ocular Soft Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését!

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ocula Soft Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint az Ocular Soft Kft.  által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Az Ocular Soft Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben a Széchenyi Optikába regisztrációs űrlapot (on-line, vagy a papír-verziót egyaránt) az optikába történő jelentkezés céljából tölti ki valaki, és ezzel vizsgálatra jelentkezik, úgy egyúttal jóváhagyását adja, hogy megadott adatait az Ocular Soft Kft. kizárólag az optika működése, működtetése, valamint kedvezményeiről történő tájékoztatás, illetve egyéb szakmai információk, szakmai anyagok eljuttatása céljából – használhatja.

Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a www.szechenyioptika.hu honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Az Ocular Soft Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése. Vásárlónak regisztráció során meg kell adnia személyes adatait, azaz a nevét, e-mail címét, telefonszámát, míg a hírlevélre való feliratkozáshoz nevét és e-mail címét.

Adatkezelési felelősség

Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható. A regisztráló személy hozzájárul ahhoz, hogy az Ocular Soft Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről, illetve engedélyezi adatai egyéb marketing célokra történő felhasználását.

Az Ocular Soft Kft. a neki megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a www.szechenyioptika.hu honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a www.szechenyioptika.hu honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Ocular Soft Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
Az Ocular Soft Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Az Ocular Soft Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az Ocular Soft Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A regisztráltak bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek kézhezvételekor az Ocular Soft Kft. haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·         postai úton az 5000 Szolnok, Bartók B. út 69. címen

·         e-mail útján a szolnok.szechenyioptika@gmail.com e-mail címen

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben    található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető a szolnok.szechenyioptika@gmail.com e-mail címre is.

Adattovábbítás

A Vásárló által megadott adatokat  az Ocular Soft Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Az Ocular Soft Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára.

Az Ocular Soft Kft. a www.szechenyioptika.hu honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki az Ocular Soft Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az Ocular Soft Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók:

·         ShopRenter.hu Kft. (szerver, tárhely)

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Egyéb rögzített adatok

A www.szechenyioptika.hu webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Ocular Soft Kft. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

·         Analitika, követés cookie

·         Webhelyen keresztüli követés

·         Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Ocular Soft Kft. www.szechenyioptika.hu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

·         hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

·         hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

·         hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

·         hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Hírlevél

Az Ocular Soft Kft. a www.szechenyioptika.hu honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak hírlevélre.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Ocular Soft Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló már feliratkozott a www.szechenyioptika.hu honlapon.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Ocular Soft Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az Ocular Soft Kft. a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. 

Adatkezelésben érintettek jogai:

Tájékoztatáshoz való jog - Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók az Ocular Soft Kft.-től bármikor írásban, az Ocular Soft Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a szolnok.szechenyioptika@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Ocular Soft Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, az Ocular Soft Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és az Ocular Soft Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Ocular Soft Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Ocular Soft Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Ocular Soft Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Ocular Soft Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Ocular Soft Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha az Ocular Soft Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Ocular Soft Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Ocular Soft Kft. munkatársai is a szolnok.szechenyioptika@gmail.com e-mail címen.

Az információk tulajdonjoga

A www.szechenyioptika.hu honlap információit az Ocular Soft Kft. birtokolja. Az Ocular Soft Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik, különös tekintettel a Magyar Szabadalmi Hivatalra, ahol külön levédettük anyagainkat. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a www.szechenyioptika.hu honlapon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Taupert Szilvia diplomás optometrista és kontaktológus"Minden ember más. Más egyéniség, máshogyan megélt látáspanaszok. Titkom, hogy minden vizsgálat egyéni. Arról az emberről szól, azokra a panaszokra, látáshibákra specializálódik, aki a vizsgálati székben ül. Ezért gyakori, hogy itt tapasztalják meg életükben először az éles látás és az első igazán jó szemüveg élményét."